Εμπράγματο Δίκαιο - Ακίνητα - Μεταβιβάσεις Ακινήτων

  • Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες στον τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτου (διαμέρισμα, κατοικία, οικόπεδο, αγροτεμάχιο κλπ). Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας στο Υποθηκοφυλακείο, Κτηματολόγιο, έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τράπεζες και οργανισμούς, παράσταση στην υπογραφή συμβολαίων.

  • Διαπραγμάτευση και σύνταξη εργολαβικών συμφωνητικών, ιδιωτικών συμφωνητικών για εργολάβους, κατασκευαστές, οικοπεδούχους, πωλητές, αγοραστές. Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ανοικοδόμηση με αντιπαροχή για τον κατασκευαστή και τον οικοπεδούχο.

  • Εξειδικευμένες προτάσεις, συμβουλές και υπηρεσίες σε ζητήματα απαλλοτριώσεων και ρυμοτομίας (προσκύρωση, προσωρινή τιμή μονάδος, οριστική τιμή μονάδος). Έλεγχος φακέλου στην Πολεοδομία, στην Περιφέρεια.

  • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, άρση προσημείωσης υποθήκης, διαπραγμάτευση όρων στεγαστικού δανείου και έλεγχος δανειακών συμβάσεων με την τράπεζα.

  • Παροχή νομικών κατευθύνσεων και συμβουλών για αγορά, πώληση, δωρεά, γονική παροχή, μακροχρόνια μίσθωση, ανταλλαγή ακινήτων, Σύνταξη σχεδίων συμβολαίων, προσυμφώνων και επιμέρους συμφωνητικών για κάθε δικαιοπραξία που αφορά σε ακίνητη περιουσία.

  • Αγωγή για τη διεκδίκηση ακινήτου, αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, αυθαίρετα, συνιδιοκτησία, συγκυριότητα, κοινωνία δικαιώματος, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, δουλεία, διανομή, ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης.

  • Εγγραφές στο κτηματολόγιο, αγωγή και αίτηση στο δικαστήριο για διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών (εμβαδού ακινήτου, τίτλου κυριότητας, αγνώστου ιδιοκτήτη, ληξιαρχικών στοιχείων, ποσοστού συγκυριότητας, εμπράγματου δικαιώματος, θέση στάθμευσης κλπ).

  • Διαχείριση ακινήτων (διαμερισμάτων, κατοικιών, καταστημάτων εντός περιφερείας Αττικής) ιδιοκτητών, που κατοικούν στο εξωτερικό ή στην επαρχία ή ακόμη και κατοίκων Αττικής. Η διαχείριση αφορά στην εξεύρεση ενοικιαστών (μισθωτών) σε συνεργασία με μεσιτικό γραφείο, τη διαπραγμάτευση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, τη σύνταξη του μισθωτηρίου συμφωνητικού και την υπογραφή του, τη θεώρηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., την είσπραξη των μισθωμάτων, την επικοινωνία με τη διαχείριση της πολυκατοικίας για κάθε ζήτημα που προκύπτει, την επίβλεψη και τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων του ακινήτου σε συνεργασία με λογιστικό γραφείο, την όχληση για την καταβολή των μισθωμάτων και των λοιπών δαπανών σε περίπτωση καθυστέρησης, την αποστολή εξωδίκου προς τον ενοικιαστή, την δικαστική επιδίωξη καταβολής των μισθωμάτων, την έξωση κα γενικότερα κάθε πράξη διαχείρισης προς το συμφέρον του ιδιοκτήτη, εκμισθωτή.