Αυτοκίνητα - Τροχαία Ατυχήματα

  • Εξώδικη και δικαστική επιδίωξη πλήρους αποκαταστάσεως κάθε ζημιάς από τροχαίο ατύχημα. Μεθοδική νομική εργασία για την ορθή και δίκαιη καταβολή αποζημίωσης (ζημιές αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας, ηθική βλάβη για τις ζημιές αυτές και τυχόν τραυματισμό, σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου, διαφυγόντα κέρδη, θετική ζημία) από αυτοκινητικό ατύχημα με υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, θανατηφόρο ατύχημα. Διεκδίκηση στα δικαστήρια με αγωγή, ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή εναντίον ασφαλιστικών εταιρειών και Επικουρικού Κεφαλαίου. Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο. Συνεργασία με μηχανικούς, γιατρούς, πραγματογνώμονες και κάθε άλλο εξειδικευμένο επαγγελματία με σκοπό την λεπτομερή και άρτια νομική εργασία.