Νομικές Υπηρεσίες

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ειλικρινούς και διαφανούς σχέσης με τους πελάτες μας, μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Επιτυχία μας αποτελεί η διαφήμισή μας από τους ίδιους τους ικανοποιημένους πελάτες μας.


Δραστηριοποιούμαστε σε όλα τα δικαστήρια της ελληνικής επικράτειας, συνεργαζόμαστε με συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές, φοροτεχνικούς, οικονομικούς συμβούλους, πραγματογνώμονες, μηχανικούς και παρέχουμε εξειδικευμένες δικηγορικές και νομικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: