Επικοινωνία


Γεώργιος Χ. Ρήγας

Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω


Κερκύρας 8, Τ.Κ. 11362 Αθήνα


Τηλ: 210 8222483


Κιν: 697 4929685


Fax: 210 8222205


Email : info@rigaslawoffice.gr