Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω


Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω | Δικηγόρος Αθηνών | Δικηγόρος Αθήνα | Rigas Law Office | Law Office in Athens
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ    
  • Ολοκληρωμένος και αξιόπιστος χειρισμός για κάθε υπόθεση σχετικά με τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη). Σύνταξη αιτήσεων για αναλυτική κατάσταση οφειλών, οργάνωση και σύνταξη αιτήσεων για εξωδικαστικό συμβιβασμό, σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων στο αρμόδιο ειρηνοδικείο για υπαγωγή στο Νόμο 3869/2010 και πλήρης υποστήριξη αυτών στο δικαστήριο. 
  • Προστασία της πρώτης κατοικίας και εξαίρεση άλλων περιουσιακών στοιχείων από την ρευστοποίησή τους. 
  • Επίσης ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή για αναστολή κάθε απόπειρας εκτέλεσης εναντίον του υπερχρεωμένου νοικοκυριού μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως στο ειρηνοδικείο.