Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω


Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω | Δικηγόρος Αθηνών | Δικηγόρος Αθήνα | Rigas Law Office | Law Office in Athens
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ    
  • Παροχή πλήρους και αξιόπιστης νομικής υποστήριξης σε υποθέσεις εργατικών διαφορών, για δίκαιη αποζημίωση μετά από εργατικό ατύχημα, διεκδίκηση εργατικών αποδοχών, μισθών, επιδομάτων, αποζημίωση μετά από παράνομη απόλυση, καταγγελία σύμβαση εργασίας κλπ. 
  • Παροχή πλήρους υποστήριξης σε επιχειρήσεις και εταιρείες σχετικά με την εργατική νομοθεσία και την εύρυθμη λειτουργία τους. 
  • Νομική συμπαράσταση σε υποθέσεις ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, στο ΙΚΑ και βεβαίως ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας αρχής και δικαστηρίου.