Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεώργιος Χ. Ρήγας
Κερκύρας 8, Τ.Κ. 11362 Αθήνα

Τηλ :  210.8222483
Κιν  :  697.4929685
Fax :  210.8222205